SAMARINDA, IAIN NEWS,- Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Samarinda berikan pembekalan sebelum mahasiswanya melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lembaga